ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2 ระบบผันน้ำลงใต้ดิน พร้อมบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (สูบน้ำเพื่อการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 14:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2 ระบบผันน้ำลงใต้ดิน พร้อมบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (สูบน้ำเพื่อการเกษตร) จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ