ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภา นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกับนางสาวกมลรัตน์ ปัตถาสาย สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอน้ำยืน นายจุฬชาติ พลราษฎร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี...

[ 07-03-2567 ] Hits:27

รับคณะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) สำนักงานพัฒนาภูมิภาคเอเชีย

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภา นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development...

[ 07-03-2567 ] Hits:22

โครงการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มอบหมายให้นายปรีชา จันทร์ประชู รองนายกเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามกล่าวรายงานโครงการ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เด็กนักเรียนและคณะครูรู้จักการป้องกันเด็กจมน้ำและระงับอัคคีภัยในสถนศคกษาเบื้อวต้น ขอขอบคุณพันจ่าเอกวุฒิชัย ป้องคำลา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.บุเปือย นายเอกลักษณ์ ยอดผา ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทต.สีวิเชียร นายวรรธนชัย ...

[ 05-03-2567 ] Hits:43

กิจกรรมถวายความจงรักภักดี แสดงจุดยืนและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายบุญสูง มุทาพร รองนายก นายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภา นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้าง พร้อมใจร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี แสดงจุดยืนและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารโดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

[ 16-02-2567 ] Hits:26

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ