ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

รับรางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายชาตรี๊ ศรีวิขาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น ประจำปี 2566 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลพร้อมแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศไทยนำไปปรับใช้ตามบริบทพื้นที่ของตนต่อไป

[ 13-11-2566 ] Hits:92

สรุปจำนวนคณะที่เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank)

สรุปจำนวนคณะที่เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank) องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ ภาคประชาชนเป็นจำนวนมาก

[ 12-10-2566 ] Hits:80

กิจกรรม Live Action ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (Model for Systematic Water Management)

เมื่อวันที่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เข้าร่วมิจกรรม Live Action ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (Model for Systematic water Management ) ในงานนิทรรศการนานาชาติ กระทรวงมหาดไทย Expro Live Action เวลา 16.00 -...

[ 09-10-2566 ] Hits:74

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตรวจประเมินเชิงลึกรอบสุดท้าย)

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ต้อนรับ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอน้ำยืน และคณะกรรมการตรวจประเมินสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี(ประเภทโดดเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตรวจประเมินเชิงลึกรอบสุดท้าย)

[ 04-08-2566 ] Hits:84

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ