ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

รับรางวัล ท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

       วันที่ 7 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายชาตรี๊ ศรีชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมคณะผู้บริหาร จัดนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง พร้อมรับรางวัลและร่วมเสนาวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2565  

[ 08-09-2565 ] Hits:63

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

       วันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.เก่าขาม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิก อปพร. ตำบลเก่าขาม เข้าร่วม...

[ 19-08-2565 ] Hits:106

ถนนสายวัฒนธรรมตำบลเก่าขาม

       วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวิทยา มูลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน, นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม, นางกมลรัตน์ ปัตถาสาย, นายสมศักดิ์ บุญประชุม, นายประสงค์ กุระโท กำนันตำบลเก่าขาม ร่วมกิจกรรม ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง (บวร) จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนและกิจกรรม 1 ตำบล 1 วัด...

[ 02-08-2565 ] Hits:56

การป้องกันและช่วยเหลือในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19

       องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ และกลุ่มที่พักรักษาตัวซึ่งหายป่วยจากโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องกักตัว โดยมอบผ่านผู้นำชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือต่อไป 

[ 28-04-2565 ] Hits:283

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

ภาคีเครือข่าย

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ