ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

การป้องกันและช่วยเหลือในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19

       องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ และกลุ่มที่พักรักษาตัวซึ่งหายป่วยจากโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องกักตัว โดยมอบผ่านผู้นำชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือต่อไป 

[ 28-04-2565 ] Hits:215

การรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

      วันที่ 11-17 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนาชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่พนักงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลเก่าขาม ผู้นำชุมชน ตั้งจุดบริการประชาชน จุดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  จุดหน้าวัดบ้านเก่าขาม  และจุดบ้านคำกลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนให้ถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

[ 25-04-2565 ] Hits:221

การฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม 

[ 22-02-2565 ] Hits:228

No Gift Policy

                     No Gift Policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มีนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล  

[ 20-01-2565 ] Hits:486

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

ภาคีเครือข่าย

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ