ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      ตำบลเก่าขาม แยกเขตการปกครองออกจาก ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2532 โดยใช้ชื่อตำบล ว่า "เก่าขาม" ซึ่งมีที่มาจากชื่อหมู่บ้านเก่าขาม หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านแห่งแรก ที่ตั้งขึ้นในตำบลนี้ เดิมมีบ้านร้างก่อนที่จะมีคนเข้ามาอยู่อาศัย โดยมีต้นมะขามขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ภาษาพื้นบ้านจึงเรียกว่า "บ้านเก่าขาม " และ "ตำบลเก่าขาม"

      โดยมี นายพุฒิพงษ์ โพธิทัด เป็นกำนันคนแรก ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2532 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ปัจจุบันมี นายประสงค์ กุระโท เป็นกำนันตำบลเก่าขาม ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ถึงปัจจุบัน และมี นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ในปัจจุบัน

View the embedded image gallery online at:
https://kaokham.go.th/about-us/history#sigProGalleriac019d6e01a

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ