รับรางวัล ท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2565 10:52

       วันที่ 7 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายชาตรี๊ ศรีชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมคณะผู้บริหาร จัดนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง พร้อมรับรางวัลและร่วมเสนาวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2565  

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ