ถนนสายวัฒนธรรมตำบลเก่าขาม

วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2565 10:32

       วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวิทยา มูลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน, นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม, นางกมลรัตน์ ปัตถาสาย, นายสมศักดิ์ บุญประชุม, นายประสงค์ กุระโท กำนันตำบลเก่าขาม ร่วมกิจกรรม ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง (บวร) จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนและกิจกรรม 1 ตำบล 1 วัด ผลิตคลังยา คลังอาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ คณะครูนักเรียน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานและประชาชนทั่วไป ณ วัดบ้านเก่าขาม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน บำรุงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ